Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
                                  “Plan de Modernización de Máquina herramienta ”  de las pequeñas  y medianas  empresas,
    Convocatoria correspondiente al año 2021.
Por la que la empresa ha sido  subvencionada para la adquisición de un centro de Mecanizado (TORNO) por un importe  de 33400 Euros
                                                                      
OPERACIÓN FINANCIADA POR EL MINCOTUR 

 

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Axudas do Igape a proxectos de investimento empresarial

Operación cofinanciada pola Unión Europea Programa operativo Feder Galicia 2014-2020 Conseguir un tecido empresarial máis competitivo Unha maneira de facer Europa

Axudas e financiamento do Igape a proxectos de investimento empresarial
Operación financiada polo Igape

La adquisición   de maquinaría   ha permitido optimizar el sistema productivo