Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Axudas do Igape a proxectos de investimento empresarial

Operación cofinanciada pola Unión Europea Programa operativo Feder Galicia 2014-2020 Conseguir un tecido empresarial máis competitivo Unha maneira de facer Europa

Axudas e financiamento do Igape a proxectos de investimento empresarial
Operación financiada polo Igape

La adquisición   de maquinaría   ha permitido optimizar el sistema productivo